2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
slideshadow

Historik om Mariebergs gård

Denna plats har varit bebodd så länge det funnits folk i dessa trakter.

Stenåldersgravar, flintslagsplatser och andra lämningar visar att även vid denna tid var det en behaglig plats att bo och leva på. Med utsikt över Göta Älv, sluttande ängar nedmot stranden och med Mare berg som ett naturligt skydd när stormarna viner var läget bästa tänkbara då som nu. Någon gång runt vendeltid och fram till 800 e.Kr. byggdes en borg på Mare berget. För skydd och som eldfyr åt Lödöse, som ligger en bit uppströms, för att varna för ankommande fiendeflottor.

Runt 1200-talet började Bohus fästnings första bebyggelse ta form och denna borgs betydelse minskade. På vår kungavall har stora händelser tilldragit sig och här är ett axplock:

1101: Trekungamötet mellan Magnus av Norge, Inge av Sverige och Erik av Danmark för vapenvila och fred och för att den svenska kungadottern Margareta skall bli norsk drottning. En annan viktig punkt på dagordningen var hurvida Sverige, Norge och Danmark skulle få utgöra en självständig kyrkoprovins i Norden. Då detta dato ver tillhörande det Nordtyska ärkeskiftet Hamburg-Bremen.

1103: Två år efter detta möte gav påven klartecken till en självständig nordisk kyrkoprovins med Lund som säte för ärkebiskopen. Efter detta möte har det varit ca 10 st kungaträffar på kungavallen för att stifta fred och nya avtal.

Då gården har mycket gamla anor och har haft många ägare, som såväl ägnat sig åt krigiska bedrifter som åt mer fredliga. Där finns karoliner, landshövdingar, direktörer i ostindiska compagniet, handelsmän och jordbrukare.

1985 kom vi till Marieberg som då var nedlagd mjölkgård med mycket nedgågna byggnader. Sedan dess har vi renoverat, byggt om och byggt nytt till vad det är idag och resan är ej färdig utan pågår oavbrutet.

Kontakt

Adress:
Marieberg 260
442 49 Kungälv

Anneli : 0736-86 64 74
Ulf : 0705-42 04 78
Emil : 0763-10 89 90